Zorgelijke kostenstijging tarieven netbeheer TenneT

Toezichthouder ACM moet eind november 2023 besluiten nemen over de jaartarieven voor de regionale netbeheerders en TenneT. Maar duidelijk is nu al wel dat deze fors zullen stijgen door hoge energieprijzen en investeringen voor energietransitie.

 Transitie
Vanwege de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie wordt er steeds minder aardgas gebruikt en moet er steeds meer – hernieuwbare -elektriciteit getransporteerd worden. Met name de industrie en de gebouwde omgeving gaan hun warmtebehoefte elektrificeren, en ook de mobiliteit (auto’s en bussen) gaat van brandstof naar stroom. Om dat mogelijk te maken moeten netbeheerders de komende jaren vele miljarden euro’s investeren in de uitbreiding en aanpassing van netten. Deze kosten voor de energietransitie worden door de elektriciteitsgebruikers gezamenlijk betaald via de transporttarieven.

 

Voor een groot deel worden de tariefstijgingen veroorzaakt door de toenemende kosten die netbeheerders moeten maken om de netbalans te handhaven en netverliezen te compenseren. Doordat de productie van hernieuwbare energie (zond en wind) met tussenpozen gepaard gaat en daardoor verschuivende balans tussen aanbod en vraag ontstaat moet de netbeheerder méér elektriciteit inkopen, waarbij de marktprijzen van die elektriciteit ook nog eens toegenomen zijn.

Een opdrijvend effect is ook een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), dat in juli dit jaar heeft bepaald dat regionale netbeheerders extra financiële ruimte moeten krijgen voor investeringen in de energietransitie. De ACM heeft besloten deze extra inkomsten voor RNB’s (in totaal ca. 2 mrd euro) over de komende 3 jaar te verdelen. Voor 2024 gaat het om een bedrag van ca. 0,5 mrd euro. Voor TenneT wordt deze extra ruimte (in totaal ca. 0,2 mrd) na 2024 in de tarieven verwerkt

Tariefstijging 2024
Landelijk netbeheerder TenneT heeft in juni 2023 al aangekondigd dat de tarieven als gevolg van de gestegen energieprijzen flink zullen stijgen: op de hoogspanningsnetten met 50-80 procent (!).

In 2023 betaalden alle gebruikers van de regionale elektriciteits- en gasnetten in totaal ca. 6 mrd euro aan transportkosten. Dit zal in 2024 naar verwachting oplopen tot ca. 7 mrd euro. Gebruikers van het hoogspannings- en extrahoogspanningsnet van TenneT betaalden in 2023 ca. 1,3 mrd euro aan transportkosten. Dit zal in 2024 naar verwachting oplopen tot ca. 2,6 mrd euro: een verdubbeling!

Proces
De netbeheerders dienen hun tariefvoorstellen in bij de ACM. De toezichthouder publiceert deze voorstellen op de website (https://www.acm.nl/nl/publicaties/voorstel-tennet-tarieven-2024-landelijk-netbeheer-elektriciteit) en neemt eind november 2023 een besluit over de hoogte.

Panteia/NEA
Deze week publiceerde Nekovri de rekenmodellen voor de geconditioneerde opslag indexering. De stijging van de transportkosten is hierin voor de raming 2024 niet meegenomen, maar komt terug in de realisatie voor 2024 in de rapportage 2024-2025 van volgend jaar. Houd hier rekening mee in gesprekken met uw klanten.

Nekovri
Nekovri maakt zich zorgen over de kostenstijgingen waarmee de zakelijke energiegebruikers worden geconfronteerd. Uiteraard begrijpt Nekovri heel goed dat de investeringen in de netten hard nodig zijn om de elektrificatie van een deel van onze energievoorziening mogelijk te kunnen maken. Veel Nekovri-leden ondervinden hier op dit moment ook hinder van. Uiteindelijk zal de verhoging van transportkosten worden opgenomen in een indexeringsadvies en daarmee doorbelast naar de klant, waardoor consumentenprijzen verder gaan stijgen. Bovendien is er sprake van een toenemende belastingdruk op het gebruik van energie en onvoldoende stimulans voor bedrijven die actief proberen hun energieverbruik te verminderen tijdens piekuren of energie opslaan voor later gebruik. Dit belemmert de ontwikkeling van slimme energienetwerken en de adoptie van energiebesparende technologieën. Om die reden reageert Nekovri middels een brief op deze voorgenomen tariefstijging.

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van