Nederlandse Vereniging voor Koel- en Vrieshuizen (Nekovri)

Nekovri is de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. De leden van Nekovri ontwikkelen zich meer en meer tot logistieke partner van producenten, importeurs, groot- en detailhandel.

De waarde van de goederen die Nekovri-leden opslaan voor hun klanten bedraagt jaarlijks meer dan 95 miljard euro. De totale opslagcapaciteit van de 150 aangesloten bedrijven in Nederland is bijna 15 miljoen m³.

De branche kenmerkt zich door een grote diversiteit in dienstverlening en is vertegenwoordigd in vrijwel alle ketens. Binnen deze ketens vormen koel- en vrieshuizen een centrale en zeer belangrijke schakel. De steeds strengere eisen gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke dienstverlening en versterken de rol en positie van onze branche, mede ook gezien de belangrijke transitofunctie van Nederland in internationaal.

Nekovri ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten. Hierbij is het van belang dat de doelen worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Drie thema’s staan hierbij voorop: Belangenbehartiging, dienstverlening en ordening & ontwikkeling. Belangenbehartiging is nog steeds de belangrijkste taak maar focus verschuift van belangenbehartiging naar brancheordening en brancheontwikkeling.

Over Nekovri

Nekovri is de belangrijkste organisatie in Nederland op het gebied van temperatuurgevoelige producten. Leden van Nekovri zijn koel- en vries, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. De leden van Nekovri ontwikkelen zich meer en meer tot logistieke partner van producenten, importeurs, groot- en detailhandel.

De waarde van de goederen die Nekovri-leden opslaan voor hun klanten bedraagt jaarlijks meer dan 95 miljard euro. De totale opslagcapaciteit van de 150 aangesloten bedrijven in Nederland is bijna 15 miljoen m³.

De branche kenmerkt zich door een grote diversiteit in dienstverlening en is vertegenwoordigd in vrijwel alle ketens. Binnen deze ketens vormen koel- en vrieshuizen een centrale en zeer belangrijke schakel. De steeds strengere eisen gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke dienstverlening en versterken de rol en positie van onze branche, mede ook gezien de belangrijke transitofunctie van Nederland in internationaal.

Nekovri ondersteunt haar leden met facilitaire activiteiten. Hierbij is het van belang dat de doelen worden aangepast aan de ontwikkelingen in de branche en de vraag vanuit haar leden. Drie thema’s staan hierbij voorop: Belangenbehartiging, dienstverlening en ordening & ontwikkeling. Belangenbehartiging is nog steeds de belangrijkste taak maar focus verschuift van belangenbehartiging naar brancheordening en brancheontwikkeling.

De visie van Nekovri

De koel- en vriesbranche is een sector:

Die winstgevend is;
Die gerespecteerd wordt; (door klanten, overheden en medewerkers);
Die partner is in de voedselketen;
Waar kwaliteitsgericht, efficiënt en veilig gewerkt wordt met temperatuurgevoelige producten;
Waar innovatie altijd op de agenda staat;
Die aantrekkelijke werkgelegenheid biedt en;
Respectvol omgaat met de wereld van onze kinderen.

Deze visie probeert Nekovri te verwezenlijken door ons als branchevereniging te concentreren op de thema’s:

Belangenbehartiging

Nekovri behartigt de belangen van de leden onder meer binnen koepelorganisaties van branches, zoals het AIP (Agrarisch Import Platform), NKK (Netwerk Koude- en Klimaattechniek), MKB-Nederland en ECSLA (The European Cold Storage and Logistics Association). Thema’s als Brexit, de toekomst van de Rotterdamse keurpunten, importwetgeving, het Klimaatakkoord en F-gassen worden daar besproken. Samenwerking los van koepelorganisaties, zoals bij export met het COV en Nepluvi komt vanzelfsprekend ook voor.  Nekovri is uiteraard ook individueel belangenbehartiger. Zo hebben we een bijzonder belang bij het verminderen van de energiebelasting en bij de continuering van de meerjarenafspraken (MJA).

 

Nekovri wil zich beter profileren en haar zichtbaarheid naar buiten toe vergroten. Ook binnen de keten is het van belang dat bedrijven, overheid e.d. op de hoogte zijn van het bestaan van onze branche zodat duidelijk is dat de exorbitante stijging van energietarieven funest is voor de voedselvoorziening in Nederland. Het merendeel van de producten die in koel- en vrieshuizen worden behandeld zijn bedoeld voor humane consumptie. Hierdoor is voedselveiligheid altijd één van de belangrijkste voorwaarden waaraan men binnen de branche moet voldoen. Koel- en vrieshuizen voldoen aan tal van certificeringen om voedselveiligheid te waarborgen. Nekovri is constant in gesprek met wetgevende instanties en volgt de ontwikkelingen op de voet, waardoor ze haar leden snel kan informeren over mogelijke actualiteiten..

Dienstverlening

Nekovri heeft geen overkoepelende, eenduidige CAO. Door de grote diversiteit in de activiteiten van de bedrijven is dit geen reële optie gebleken. Nekovri behartigt hierbij de belangen van haar leden en hun werknemers, zodat bepaalde voorwaarden, standaarden, rechten en plichten voor eenieder toegankelijk en duidelijk zijn. De P&O helpdesk, de arbeidsvoorwaardengids, een branche RI&E, het loongebouw en de Arbo brochures zorgen ervoor dat deze onderwerpen geborgd worden binnen de branche.

Onze Opslagvoorwaarden (de Nekovri-voorwaarden) zijn exclusief beschikbaar voor onze leden. Deze voorwaarden zijn mede tot stand gekomen in samenwerking met onze leden. Zonder deze voorwaarden (ook verkrijgbaar in het Engels en Duits) kan zakendoen in onze sector wel eens lastig uitpakken. Nekovri helpt haar leden bij individuele vragen, bijvoorbeeld over een geslaagd beroep op de leveringsvoorwaarden.

Het bestuur van Nekovri heeft in het verleden besloten om expertteams in te gaan zetten voor de lopende en/of actuele zaken die binnen de branche spelen.  De expert is de praktijkman, de studiebol, de specialist én/ of gesprekspartner die vanuit zijn kennis, ervaring, interesse of enthousiasme onderdeel wordt van een team. De afspraak is dat bij vragen van leden er binnen 48 uur een antwoord volgt. De expertteams ontwikkelen samen met het secretariaat verschillende producten voor de Nekovri-leden, zoals de collectieve inkoop van energie en het kwaliteitskeurmerk voor verzekeringen.

Ordening en ontwikkeling

De ontwikkelingen binnen de branche volgen elkaar continu op. Als branche zetten we in op ontwikkelingen en trends. Met als meest in het oog springende de ontwikkeling van het Nekovri Talenten College. Nekovri probeert de sector naar een hoger level te tillen door middel van een aantal innovatieve projecten. Nekovri stimuleert branche brede professionaliteit en ontwikkeling en verspreiding van vakkennis. Zo bevordert Nekovri kennisdeling binnen de branche middels campagnes, nieuwsbrieven, bijeenkomsten, congressen en samenwerking met geassocieerde (partner)

Beleidsplan

In het beleidsplan Nekovri worden de visie, strategische- en operationele doelstellingen en concrete acties gedefinieerd. Deze prioriteiten illustreren alle relevante informatie ten behoeve van de controlerende en toezichthoudende rol van de Raad van Toezicht (RvT) en/of andere stakeholders.

Dankzij intensieve samenwerking met aanpalende branches, universiteiten, hogescholen en externe specialistische (advies)bureaus is er al buitengewoon veel bereikt. Deze zegeningen mogen geteld worden! Bovendien moet er geborgd worden dat opgedane kennis niet verloren gaat. De kruisbestuiving tussen resultaten en ervaringen uit het verleden en plannen en ambities van de toekomst blijft essentieel om te komen tot nieuwe inzichten die verrijkend zijn en concrete toegevoegde waarde hebben voor alle betrokken partijen.

Jaarverslag

Het jaarverslag is een waardevolle bron van informatie die een overzicht biedt van de prestaties, mijlpalen en uitdagingen van onze vereniging gedurende het afgelopen jaar. Het biedt inzicht in de doelstellingen en de koers die we als Nekovri hebben gevolgd. Het jaarverslag is opgebouwd in een aantal thema’s met daaronder een aantal korte artikelen.

Ons team

Raad van toezicht

Paul van Acht

Arie van de Put

Derk van Mackelenbergh

Mark Ketelaar

Medewerkers

Yvonne van Rooij
Adjunct-Secretaris
Simon Daans
Financiële Administratie
Davey Gerlings
CEO
Rik Vrenken
Beleidsmedewerker

Laatste nieuws

Voor u gelezen in de markt: AON Cyber Resilience Survey 2024

 

 

Weet u het nog? Het Nekovri Arbo Portaal

Het Nekovri Arbo Portaal bevat informatie over de arbeidsomstandigheden binnen de koel- en vriesbranche.

Als lid van Nekovri heeft u toegang tot verschillende documenten die meer inzicht geven in de risico’s en de maatregelen welke genomen moeten worden om te komen tot een veilige werkplek. Daarnaast zijn er ook enkele documenten om het eigen Arbobeleid vorm te geven

Netwerk Koude- en Klimaattechniek (NKK) spreekt met Rijkswaterstaat over gevolgen F-gassenverordening voor certificering

Nekovri is onderdeel van het Netwerk Koude- en Klimaattechniek. Het Netwerk Koude- en Klimaattechniek (NKK) is een platform van gebruikers en aanbieders van koude- en klimaattechnische installaties. Het NKK houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit voor het werken met natuurlijke of alternatieve koudemiddelen maar ook daar waar het gaat over F-gassen. Het schemabeheer, organisatie centrale examencommissie en de ontwikkeling van
beoordelingsrichtlijnen, eind- en toetstermen en examens zijn ondergebracht bij InstallQ. De
bewijzen van vakbekwaamheid van personen zijn zichtbaar in het Centraal Register Techniek.

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van