Een bijdrage van Nekovri-geassocieerd lid Epiic: Investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers?

Aantrekkelijke werkgever
Grote bedrijven beschikken over complete HR-afdelingen om personeel te begeleiden bij hun ontwikkeling en loopbaan. Voor het mkb daarentegen is het vaak lastig tijd vrij te maken om vakkennis en soft skills van medewerkers op peil te houden. Er zijn genoeg cursussen en trainingen, maar in hoeverre sluiten deze aan op uw specifieke wensen? Daarnaast is het de kunst om ontwikkeling blijvend te stimuleren. Dit is noodzakelijk om door te kunnen groeien en als aantrekkelijke werkgever te worden gezien. Maar hoe kunt u met minimaal financieel risico investeren in de ontwikkeling van uw bedrijf en een stabiel tevreden medewerkersbestand?

Voor wie is de SLIM subsidie?
Alle mkb-ondernemers kunnen individueel aanspraak maken op het subsidieprogramma. Verder kunt u ook als samenwerkingsverband een aanvraag indienen.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor subsidie?
De activiteiten die in aanmerking komen voor SLIM subsidie moeten aansluiten bij tenminste één van de volgende omschrijvingen:

  • Het doorlichten van uw onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan. Dit plan moet inzicht geven in de scholingsbehoefte van uw medewerkers.
  • Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw medewerkers.
  • Het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf maanden duren. Een project uitgevoerd door een samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden in beslag nemen.

Waarom samen SLIM?
Elk bedrijf heeft wel een samenwerkingsverband in de keten of branche. Deze bedrijven kunnen samen optrekken om bijvoorbeeld een ontwikkelplan te laten opstellen. Hierin kunt u, naast de huidige stand van zaken, de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering beschrijven, inclusief de verwachte benodigde kennis en vaardigheden. Vervolgens kunt u dit plan vertalen naar persoonlijke ontwikkelplannen voor uw medewerkers

Een andere optie is om gezamenlijk een nieuwe leermethode te laten ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is een kennisbank waarin bedrijven uit het samenwerkingsverband hun kennis en expertise vastleggen en delen. Maar het is ook mogelijk om specifiek opleidingsmateriaal, zoals e-learnings te ontwikkelen of een complete bedrijfsoverstijgende opleiding waarin medewerkers van elkaar leren.

Het voordeel van SLIM-samenwerking is dat u niet alleen het wiel hoeft uit te vinden. Daarnaast versterkt deze subsidie de onderlinge samenwerking en kennisdeling.
 
Wat is de hoogte van de subsidie?
Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 25.000. Voor samenwerkingsverbanden kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000

 

Voorschot
Samenwerkingsverbanden konden al een voorschot krijgen op het aangevraagde subsidiebedrag. Sinds 2023 geldt dat ook voor mkb'ers die zelfstandig een aanvraag indienen. Zij kunnen een voorschot krijgen van 50% over het subsidiebedrag. Volledig voorfinancieren hoeft dus niet meer.

Looptijd en deadlines SLIM subsidie
De SLIM subsidie kent elk jaar drie openstellingen. Ben u mkb-ondernemer? Dan kunt u een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 30 maart en van 1 september tot en met 28 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de regeling geopend van 1 juni tot en met 27 juli. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen.

De SLIM-subsidie helpt bedrijven echt verder in hun ontwikkeling. Wilt u uw kans op een succesvolle aanvraag vergroten? Neem contact met mij op:

Patrick Verschure
Consultant innovatie bij Epiic
Bel: 06-53186164
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van