Netwerk Koude- en Klimaattechniek (NKK) spreekt met Rijkswaterstaat over gevolgen F-gassenverordening voor certificering

Nekovri is onderdeel van het Netwerk Koude- en Klimaattechniek. Het Netwerk Koude- en Klimaattechniek (NKK) is een platform van gebruikers en aanbieders van koude- en klimaattechnische installaties. Het NKK houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit voor het werken met natuurlijke of alternatieve koudemiddelen maar ook daar waar het gaat over F-gassen. Het schemabeheer, organisatie centrale examencommissie en de ontwikkeling van
beoordelingsrichtlijnen, eind- en toetstermen en examens zijn ondergebracht bij InstallQ. De
bewijzen van vakbekwaamheid van personen zijn zichtbaar in het Centraal Register Techniek.

 Verandering door wetgeving
Op 11 maart 2024 is de nieuwe f-gassenverordening in werking getreden. In artikel 10 van deze verordening is opgenomen dat de lidstaten een certificeringsregeling voor zowel f-gassen als alternatieve koudemiddelen moeten opzetten. De Europese Commissie is gemandateerd om een uitvoeringsverordening op te stellen en te publiceren. Hierin is gedetailleerd opgenomen aan welke eisen certificeringschema’s voor alle koudemiddelen moeten voldoen. Dit geldt voor zowel voor het proces als de eindtermen voor personen. De planning voor publicatie is naar verwachting september 2024. De lidstaten hebben vervolgens 1 jaar de tijd om genoemde regeling op te zetten en te implementeren. In Nederland zijn we gelukkig al een stap verder en komt het er in feite op de neer om de bestaande regelingen samen te voegen onder één organisatie.

Rijkswaterstaat (RWS) zal in de nieuwe situatie vanaf september 2025 optreden als schema eigenaar/schemabeheerder namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor auditen exameninstellingen door CINOP, aanwijzen exameninstellingen namens de Minister, organisatie centrale examencommissie, de ontwikkeling van beoordelingsrichtlijnen, eind- en toetstermen en examens. Ook het verstrekken van certificaten valt onder de verantwoordelijkheid van RWS.

De schemabeheerder laat zich adviseren over allerhande zaken rondom het certificeringsproces en de examinering door een Raad van Advies. In deze raad nemen vertegenwoordigers van de sector plaats (zoals nu in het bestuur van NKK is geregeld) zodat de belangen van zowel vraag- als aanbodzijde zijn geborgd.

De schemabeheerder stelt een centrale examencommissie die als primaire verantwoordelijkheid heeft om basis van eind- en toetstermen examens voor initiële- en hercertificeren van personen te (laten) ontwikkelen en periodiek te actualiseren. De theorievragen en praktijkopdrachten worden/zijn opgenomen in een centrale databank (zgn itembank) die de exameninstellingen gebruiken voor de hun georganiseerde examens. De exameninstellingen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van examens die zorgen voor de gevraagde kwaliteit bij de kandidaten die uitstromen en die bovendien schaalbaar, betaalbaar en organiseerbaar zijn voor de grote hoeveelheden kandidaten die in de komende jaren gecertificeerd moeten worden.

De door de sector uitgegeven ACK/ACB certificaten behouden hun geldigheid conform de f-gassencertificaten zoals is verwoord in artikel 10 van de f-gassenverordening zodat er geen extra kosten ontstaan voor bedrijven die al mensen hebben laten certificeren.

Samen met Rijkswaterstaat is er deze week gekeken naar de gevolgen van de F-gassenverordening voor certificering en is er vanuit het bedrijfsleven en overheid een update gegeven over de huidige stand van zaken.

Vanwege het feit dat Rijkswaterstaat vanwege de wijziging in wetgeving nu gaat optreden als eigenaar / schemabeheerder werd er tijdens de vergadering de oproep gedaan: “Help ons waar mogelijk.”

Voor Nekovri is van belang dat hetgeen de brancheorganisatie heeft neergezet met partners binnen NKK behouden blijft, van vorm (structuur, koester de examencommissie!) tot inhoud (bijv. de itembank). Daartoe heeft het NKK een voorstel gedaan wat nu naar voren gebracht zal worden bij Rijkswaterstaat.

Heeft u op- of aanmerkingen ten aanzien van certificering en de nieuwe f-gassenverordening? Neem dan zeker even contact op met het secretariaat Nekovri. De komende periode blijft het NKK in nauw contact met Rijkswaterstaat.

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van