De voorjaarsnota en klimaatplannen van het kabinet

Afgelopen week was er veel te doen rond de presentatie van extra klimaatplannen door Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten en de voorjaarsnota van het Kabinet Rutte IV. Wat betekenen deze plannen voor de koel- en vriessector?

Klimaatplannen
Klimaat- en energieminister Jetten heeft namens het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Met dit pakket is het de bedoeling dat Nederland een inhaalslag maakt.
De klimaatplannen spreken van een aantal zaken die onze sector raken:
• Inzet op elektriciteitsopslag door te investeren in batterij-innovaties en het verplichten van batterijen bij grootschalige zonneparken.
• Forse uitbreiding van het elektriciteits- en waterstofnetwerk en betere aansluiting op omringende landen.
• Uitbreiding van de energiebesparingsplicht van grootverbruikers en energiebesparingsdoelen per sector. Het kabinet verhoogt de terugverdientijd in de energiebesparingsplicht in 2027 naar 7 jaar. Ook verbetert het kabinet het toezicht op de naleving van de energiebesparingsplicht. Ook worden er middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van het mkb om energiebesparende maatregelen uit te voeren.
• Het kabinet stelt de SDE-categorie ‘lucht-water-warmtepompen’ open voor de glastuinbouw.
• Er komt een ontwikkelfonds voor warmtecoöperaties.
• Aanpassing van de energiebelasting.
• Uitbreiding van het SDE++-budget.
Het komt nu aan op de verdere uitwerking, waarbij Nekovri (ook in samenwerking met MKB-NL) de discussie zal aangaan met het Ministerie en Kabinet.

Voorjaarsnota
De Voorjaarsnota bevat een bijwerking van de begroting voor 2023 en een vooruitblik op de begrotingen voor komende jaren. Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota aangegeven € 500 miljoen uit te trekken voor de energietransitie.

Hiermee is er meer informatie over de geplande fiscale maatregelen, maar echte duidelijkheid komt met Prinsjesdag. De energiebelasting 2024 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Energiebelasting (EB) 2023 2024
Elektriciteit in Eurocenten per kWh eurocent eurocent
0 - 2.900 12,599 11,277
2.900 - 10.000 12,599 11.277
10.000 - 50.000 10,046 9,004
50.000 - 10 mln 3,942 3,929
> 10 mln zakelijk gebruik 0,175 0,253

In de Voorjaarsnota wordt ook aangegeven dat er jaarlijks €17,4 miljoen extra wordt uitgetrokken voor de NVWA.

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van