Afgelopen week verschenen er verschillende berichten over de provincie Utrecht die ‘terug zou moeten grijpen op gas’ vanwege netcongestie. In feite heeft het Rijk een breed pakket aan maatregelen aangekondigd om netcongestie tegen te gaan, om te beginnen in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland.  Er wordt dus ook naar andere provincies gekeken, in eerste instantie gaat het over de provincie Utrecht. Vóór de zomer nog moet duidelijk worden welke maatregelen er in Flevoland en Gelderland nodig zijn.

 

De maatregelen die worden voorgesteld om de netcongestie aan te pakken, zijn divers en richten zich op zowel technische oplossingen als gedragsveranderingen bij gebruikers. Hier zijn de belangrijkste punten samengevat:

  1. Technische ingrepen voor 2029: Uitbreiding van hoogspanningsstations en implementatie van technische oplossingen zoals tijdelijke schakelstanden om pieken in het net op te vangen, vooral gericht op de regio Utrecht.
  2. Inzet van regelbare opwek: Contracteren van bestaand flexibel vermogen van marktpartijen, functionele aanbestedingen voor nieuwe investeringen in regelbaar vermogen, en het onderzoeken van mogelijkheden voor het plaatsen van gasgeneratoren door netbeheerders.
  3. Netbelasting tijdelijk vergroten: Onderzoek naar het tijdelijk zwaarder belasten van delen van het net om meer vermogen toe te laten, met zorgvuldige afweging van risico's.
  4. Netondersteunende opslag: Introductie van opslag in het elektriciteitssysteem om pieken in de netbelasting weg te nemen, met nadruk op adequate afspraken over netondersteuning.
  5. Begrenzen transportcapaciteit op landsgrenzen: Onderzoek naar de mogelijkheid van het begrenzen van transporten over grenzen, met complexe afweging van technische, juridische en Europeesrechtelijke aspecten.
  6. Congestiemanagement bij bedrijven: Stimuleren van grootverbruikers om flexibiliteit in hun verbruik aan te bieden, mogelijk met verplichte deelname conform regelgeving.
  7. Net-efficiënte installaties bestaande bouw: Onderzoek naar en stimulering van efficiënte installaties in bestaande bouw om piekbelasting te verminderen, inclusief verbod op elektrische cv-ketels.
  8. Netbewuste nieuwbouw: Stimuleren van netbewuste ontwerpen in nieuwbouwprojecten om piekvermogen te reduceren en congestie te verminderen.
  9. Slim laden van elektrische voertuigen: Stimuleren van vraagsturing en tijdelijke opslag via de batterijen van elektrische voertuigen om het energiesysteem flexibeler te maken.
  10. Wachtrijen kleinverbruik aansluitingen: Mogelijke wachtrijen voor kleinverbruikaansluitingen als laatste redmiddel, met prioritering van aanvragen volgens vastgestelde criteria.

De Minister verwacht dat deze maatregelen naar verwachting de netcongestie verminderen en ruimte bieden voor verdere groei en verduurzaming, hoewel het probleem niet op korte termijn volledig opgelost zal zijn. Hij geeft aan dat samenwerking met alle betrokken partijen en voortdurende monitoring en aanpassing van maatregelen zijn cruciaal voor succes. Deze laatste uitnodiging neemt Nekovri ter harte. Naast individuele belangenbehartiging trekt Nekovri samen met partijen als VNO-NCW MKB-NL (maandag 13 mei volgt een nieuw overleg met sectoren) op. Er worden concrete onderzoeken uitgevoerd naar warmte-, flexibiliteits- en netcongestiecapaciteit van de sector om leden maar ook overheden te helpen bij de gesprekken en uitdagingen van de komende periode.

Contact

Luchthavenweg 59 VI
5657 EA Eindhoven
040 256 5263

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van