Algemene voorwaarden

De algemene opslagvoorwaarden van Nekovri vormen vaak de basis voor het lidmaatschap. Dat is begrijpelijk, de voorwaarden zitten goed in elkaar en zijn geschreven geredeneerd vanuit de branche. Er zijn tal van voorbeelden van collegae, die dankzij de voorwaarden enorme claims van zich af hebben kunnen houden.

Goed gebruik van de voorwaarden.

Aan het (goed) gebruiken van de Algemene opslagvoorwaarden van Nekovri zijn twee hele belangrijke spelregels verbonden:

De eerste en belangrijkste regel is dat de voorwaarden exclusief te gebruiken zijn door de leden van Nekovri. Misbruik en oneigenlijk gebruik is strafbaar!

Wanneer u de voorwaarden van toepassing verklaart, dient u uw klant hier duidelijk over te informeren en hem/haar de gelegenheid te bieden de voorwaarden tot zich te nemen.

Vanaf 1 oktober 2020 zijn de Nekovri voorwaarden weer geheel herzien, bijgesteld en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Hiermee komen de oude opslagvoorwaarden te vervallen. Op bestaande contracten blijven de oude voorwaarden van toepassing, tenzij u met uw klant overeenkomt dat de nieuwe voorwaarden van toepassing zijn op lopende en/of nieuwe opdrachten. (Leg dit schriftelijk vast om misverstanden te voorkomen)

Verder is het van belang te weten dat de Algemene Opslagvoorwaarden Nekovri exclusief mogen worden gebruikt door de leden. Bent u geen lid (meer), dan mogen de voorwaarden niet (meer) van toepassing worden verklaard! Zelfs voor afgesloten contracten vervalt de bescherming. Hanteert u als niet lid toch de Algemene Opslagvoorwaarden, dan zijn deze niet rechtsgeldig en pleegt u een strafbaar feit welke tot forse boetes kan leiden.

Algemene leveringsvoorwaarden Nekovri
Algemene leveringsvoorwaarden Nekovri (vorige versie juli 2014)

General storage conditions Nekovri
General storage conditions Nekovri  (vorige versie juli 2014)

Algemeine bedingungen Nekovri
Algemeine bedingungen Nekovri (vorige versie juli 2014)


Voor leden (u dient ingelogd te zijn) zijn er nog enkele specifieke documenten aanwezig mbt het gebruiken van de voorwaarden.

Contact

Eisenhowerlaan 7
5707 CR Helmond
040 256 5263

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Schrijf u in voor onze nieuwbrief

Trotse partner van