Afdrukken
PDF

Resultatenbrochure MJA 2016

De Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2016 is online gepubliceerd.

De brochure bevat de resultaten van de energie-efficiëntie convenanten MEE en MJA3 over het jaar 2016. Ook beschrijft de brochure in welke mate de deelnemende bedrijven, als onderdeel van een economische sector, hun ambities voor de periode 2013 - ­2016 realiseren en wat de besparingen binnen de gehele looptijd van de convenanten zijn.

Naast de gedetailleerde brochure is er een digitale samenvatting van de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie – Resultaten 2016.