Afdrukken
PDF

Fit tot aan de eindstreep

In samenwerking met MKB Nederland is Nekovri het project “Fit tot aan de eindstreep” gestart.

Doordat de arbeidsmarkt voortdurend in beweging is op het gebied van flexibilisering, nieuwe technologieën en globalisering wordt voortdurend aanpassingsvermogen aan werkgevers en werknemers gevraagd. Wanneer wij investeren in gezondheid, scholing en betrokkenheid, gaan wij samen op weg naar duurzame inzetbaarheid. Dat is niet alleen cruciaal voor de continuïteit en groei van onze bedrijven en organisaties, maar het zorgt vaak ook direct voor een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Tijdens dit traject is een P&O-kring opgezet waarin o.a. de ontwikkeling van een toolbox wordt opgepakt. Maar het belangrijkste blijkt het creëren van bewustwording zodat DI op de agenda van de directie komt, maar ook bewustwording van generatieverschillen en verschillende fases van medewerkers tijdens de loopbaan in relatie tot communicatie, leiderschapsstijlen en gedragsverandering t.b.v. interne en externe mobiliteit, gezond en veilig werken en leercultuur creëren. 

Gekozen is o.a. voor het aanbieden van een training ‘Leidinggeven, the next step’:

Op dit moment bevolken 4 generaties, met ieder hun eigen specifieke kenmerken, kwaliteiten en expertise, de werkvloer. Om elk van deze generaties duurzaam inzetbaar te maken c.q. te houden zijn verschillende benaderingswijzen en manieren van sturing nodig. Bewustwording, communicatie, leiderschapsstijlen en gedragsverandering ten behoeve van interne en externe mobiliteit en leercultuur komen aan bod in deze training, bestaande uit 4 modules.